Do produkcji smól drogowych przewaznie stosuje sie pak ze smól koksowniczych

Do produkcji smół drogowych przeważnie stosuje się pak ze smół koksowniczych, którego właściwości są stosunkowo mało zmienne. Aby smoła drogowa spełniła swe zadanie jako lepiszcze, musi wykazywać pewne określone właściwości, Właściwości fizyczne smół, jak lepkość, zdolności wiążące, przyczepność do materiału kamiennego, odporność na działanie czynników atmosferycznych, zależą od składu chemicznego smoły i właściwości poszczególnych jej składników. Smoła drogowa powinna mieć jednolity skład, nie może zawierać składników szkodliwych dla nawierzchni lub trujących dla otoczenia. [przypisy: Grzejniki retro łazienkowe, grzejniki kanałowe, ogrzewanie podłogowe elektryczne ]

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki kanałowe Grzejniki retro łazienkowe ogrzewanie podłogowe elektryczne