Do produkcji smól drogowych stosuje sie pak sredniotwardy normalny

Można w ten sposób produkować smoły tzw. preparowane o dużej skali właściwości, począwszy od smół bardzo rzadkich o lepkości około 10 sek, do smół bardzo gęstych o lepkości powyżej 500 sek, przy czym dzięki odpowiedniemu doborowi poszczególnych składników można otrzymać smoły o właściwościach ściśle odpowiadających ich przeznaczeniu. Do produkcji smół drogowych stosuje się pak średniotwardy normalny o temperaturze mięknienia według Kramer-Sarnowa 65 -; – 75 0. Dobry pak średniotwardy nie powinien zawierać więcej niż 30% części nierozpuszczalnych w benzenie. [więcej w: projekty lokali gastronomicznych, tynk gipsowy czy cementowo wapienny, schemat oczyszczalni ścieków ]

Powiązane tematy z artykułem: projekty lokali gastronomicznych schemat oczyszczalni ścieków tynk gipsowy czy cementowo wapienny