Elastomery w postaci czystych mieszanek gumowych

Elastomery w postaci czystych mieszanek gumowych lub zawierających obojętne napełniacze nie tylko dorównują kauczukowi naturalnemu, ale nawet przewyższają go; podobne własności posiadają pewne materiały termoplastyczne, jak np. poliizobutylen oraz plastyfikowany polichlorek winylu. Poliizobutylen oraz kauczuk butylowy ulegają większemu wydłużeniu przy zerwaniu niż kauczuk naturalny; dorównują im pod tym względem takie elastomery, jak GR-S, Neopren, Perbunan itp. Zarówno kauczuk naturalny, jak i elastomery nie ulegają większym trwałym odkształceniom przy dłuższym naprężeniu i to zarówno podczas rozciągania, jak i ścierania. Wszystkie materiały termoplastyczne wykazują dużą skłonność do płynięcia lub pełzania, zjawisko to jest najmniej widoczne w polichlorku winylu i zmienia się w zależności od ilości plastyfikatora itp. Ze względu na małe ilości ciepła wydzielającego się podczas odkształceń oraz dużą sprężystość kauczuk naturalny jest na razie nie do zastąpienia, nawet przez elastomery. Jednak, jak twierdzi Semon, istnieją duże możliwości :stosowania kauczuków syntetycznych. Metody technologiczne w przemyśle gumowym. Każdy kraj uprzemysłowiony posiada przemysł gumowy. [hasła pokrewne: meksykański sukulent , srebropol , stalmex ]

Powiązane tematy z artykułem: meksykański sukulent srebropol stalmex