GIECIE

GIĘCIE Zginanie powinno odbywać się, o ile możliwe, na zimno. Najmniejszy promień rdzenia, dookoła którego można wygiąć elementy, zależy od rodzaju i stanu stopu. Dla stopów używanych w budownictwie promień ten jest większy niż dla miękkiej stali i powinien wynosić: dla blach o grubości 3-7-10 mm: r = 2; -+-4 t, (t – grubość blachy), dla kształtowników i rur: r = 2-+-4 h (h – zewnętrzna średnica rury lub wysokość kształtownika mierzona w płaszczyźnie zginania). Dla blach o grubości t < 3 mm stosunek promienia do grubości może być mniejszy, dla t> 10 mm powinien być większy. Kształtowniki cienkościenne o grubości t < 0,1 h (t - grubość ścianki) wymagają większego promienia zginania. Najłatwiejsze do zginania są: czyste aluminium oraz stopy AlMn, najtrudniejsze – twarde stopy AlMg oraz przesycone i sztucznie starzone stopy AlZnMgCu, dla których powinien być zachowany warunek r = (6-+-8) t względnie r = (6-+-8) h. [przypisy: sakkara piotrków, elektrobudowa konin, meksykański sukulent ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrobudowa konin meksykański sukulent sakkara piotrków