Im drobniejsze sa grysy, tym wieksze jest ich zuzycie w stosunku do wyników obliczonych z podanego poprzednio wzoru

Im drobniejsze są grysy, tym większe jest ich zużycie w stosunku do wyników obliczonych z podanego poprzednio wzoru. Podane w tej tablicy ilości zużycia grysów są przeciętne i przybliżone; mogą się one zmieniać w zależności od stanu utrwalanej nawierzchni i ciężaru jednostkowego grysów w granicach ± 10+15%; miarodajne tu są próby w terenie. W każdym przypadku miarodajne są dane z doświadczenia, tzn. należy skorygować podane poprzednio ilości zużycia materiałów, dostosowując je do konkretnej sytuacji. Jednocześnie zużycie zarówno lepiszcza, jak i grysów drobnych (od 8 mm i poniżej), zależy od tego, czy materiały te zostaną zużyte do pierwszego (lub jednokrotnego) czy też do drugiego, ewentualnie do trzeciego (klinującego) utrwalania nawierzchni. Przy drugim lub trzecim utrwalaniu różnica zużycia materiałów jest o 20+30% mniejsza w stosunku do ilości materiałów potrzebnych na jednokrotne utrwalanie nawierzchni. Proces wykonania i wykoń czenia utrwalania nawierzchni. Po wyremontowaniu nawierzchni podlega ona dokładnemu oczyszczeniu za pomocą szczotek mechanicznych, a przy wykonywaniu małych robót ręcznie. Do oczyszczenia nawierzchni może być stosowane również sprężone powietrze z kompresora lub woda pod ciśnieniem. [hasła pokrewne: castorama poznań murawa, sakkara piotrków, stamadrew ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama poznań murawa sakkara piotrków stamadrew