Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne . Kruszywo naturalne (morenowe) w postaci żwiru lub pospółki w ogóle nie nadaje się do wykonywania warstw ścieralnych nawierzchni, wykonywanych przy użyciu emulsji kationowych, a tym bardziej anionowych. Mała przydatność kruszywa naturalnego do wykonywania nawierzchni bitumicznych spowodowana jest: – małą przyczepnością asfaltu z rozpadu emulsji do powierzchni ziarn kruszywa z natury wypolerowanego, niedostateczną statecznością masy mineralno-asfaltowej, zwłaszcza w warstwach jezdnych nawierzchni (ścieralna i wiążąca), w których istnieje największe oddziaływanie składowych sił poziomych, pochodzących od obciążenia nawierzchni ruchem samochodowym. Kruszywo naturalne morenowe w stanie przełamanym (35 % ziarn powyżej 6 mm) stosowane jest często (z braku innego kruszywa) do wykonywania warstw jezdnych nawierzchni na drogach poniżej III klasy technicznej. Stosowane jest ono również, jako domieszka do kruszywa łamanego ze skał drobno krystalicznych I klasy, w ilości około 30% przy wykonywaniu warstw ścieralnych i wiążących na drogach II i III klasy technicznej. Kruszywo naturalne I klasy, przełamane stosuje się poza tym do wykonywania przy użyciu emulsji górnych i dolnych warstw podbudów nawierzchni bitumicznych. W tym przypadku powinno być w kruszywie powyżej 5 mm, co najmniej około 50 % ziarn objętościowo przełamanych nie mniej niż jednokrotnie. Zwiększa to w dużym stopniu stateczność tych warstw i odporność ich na obciążenie ruchem. [przypisy: vivenge, sarkazm wikipedia, meksykański sukulent ]

Powiązane tematy z artykułem: meksykański sukulent sarkazm wikipedia vivenge