Materialy, które sa twarde, lecz którym przez dodanie odpowiednich plastyfikatorów nadajemy wlasnosci kauczuku.

Materiały, które są twarde, lecz którym przez dodanie odpowiednich plastyfikatorów nadajemy własności kauczuku. Do materiałów takich należą: polichlorek winylu, kopolimer octanu i chlorku winylu, polialkohol winylowy, itp. Należy zwrócić uwagę na to, że działanie plastyfikatorów jest selektywne. Do danego materiału można stosować z pozytywnym rezultatem tylko niektóre plastyfikatory. Często nazywane są one elastyfikatorami; jest to określenie niewłaściwe, lecz znaczenie jego jest jasne. Dodatkowo należy wspomnieć jeszcze o produktach kondensacji – alkidalach. Materiały te właściwie nie wchodzą w zakres materiałów posiadających własności kauczuku, jak również nie są prawdziwymi substancjami termoplastycznymi. Do takich materiałów należą również etery celulozy, to jest benzyloceluloza oraz etyloceluloza. Swego czasu wiele mówiono o kauczuku etylowym, opartym na etylocelulozie. Ciekawe jest krótkie porównanie zasadniczych cech materiałów posiadających własności kauczuku z własnościami kauczuku naturalnego. Kauczuk naturalny zawierający sadzę gazową ze wszystkich materiałów elastycznych posiada największą wytrzymałość na rozciąganie, chociaż szereg materiałów syntetycznych niewiele mu ustępuje pod tym względem. [patrz też: meksykański sukulent , srebropol , stalmex ]

Powiązane tematy z artykułem: meksykański sukulent srebropol stalmex