Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe

Mniej szczegółowo będą omówione w tej książce tego rodzaju roboty drogowe, których wykonywanie jest obecnie coraz rzadsze, jak na przykład półwgłębne i wgłębne utrwalanie nawierzchni tłuczniowych. To samo dotyczy wykonywania kilkucentymetrowych (2,0-7-4,0 cm) dywaników z masy o strukturze częściowo otwartej, zamykanych (uszczelnianych) przez powierzchniowe utrwalanie normalne (skropienie i zasypanie grysami) lub przy użyciu zaprawy emulsyjnej typu slurry-seal. Nie będą tu omawiane także zbyt szczegółowo roboty, związane ze stabilizacją gruntów podłoża nawierzchni dróg samochodowych i lotniskowych oraz dolnych warstw podbudowy tych nawierzchni. Roboty tego rodzaju na dużą skalę techniczną nie prędko jeszcze będą wykonywane w naszych warunkach, głównie ze względu na deficyt asfaltu drogowego. Nie mniej jednak, należy mieć na względzie obecną tendencję, istniejącą prawie we wszystkich krajach rozwiniętych pod względem przemysłowym, stos owania lepiszcz bitumicznych zwłaszcza asfaltu w różnych jego postaciach do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poczynając od wzmocnienia podłoża gruntowego i kończąc na wykonaniu warstw ścieralnych. 4.2. Materiały [podobne: komornik piotr pietrasik, mur cyklopowy, grzejniki dekoracyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki dekoracyjne komornik piotr pietrasik mur cyklopowy