Po kazdym transporcie cysterny pojemniki powinny byc przemyte goraca woda

Po każdym transporcie cysterny pojemniki powinny być przemyte gorącą wodą. c) Napełnianie emulsją zbiorników, cystern i wszelkich pojemników jest najodpowiedniejsze przy zastosowaniu instalacji próżniowej (dekompresja i kompresja). Przy tych czynnościach mogą być stosowane również odpowiednie pompy. d) Nie powinno się używać do przewozu emulsji anionowych cystern lub pojemników po emulsji kationowej i odwrotnie, gdyż powoduje to rozpad emulsji. 4.2.1.2. Składowanie emulsji Powinno się ono odbywać przy zachowaniu następujących zaleceń: a) Przy wykonywaniu remontów cząstkowych lub w ogóle niewielkich robót konserwacyjnych składowanie emulsji odbywa się przeważnie w tych samych pojemnikach, w których została ona dostarczona na miejsce budowy. b) Przy wykonywaniu natomiast dużych robót inwestycyjnych lub przy robotach związanych z całkowitą odnową lub wzmocnieniem nawierzchni, emulsje najczęściej przechowuje się w specjalnych zbiornikach, prze ważnie cylindrycznych stojących, kilku dziesięciutonowych, usytuowanych na bazie budowy. Tego rodzaju zbiorniki instaluje się wówczas, gdy wykonywane roboty są dość odległe od wytwórni emulsji. [więcej w: vivenge, cosinus skierniewice, elektrobudowa konin ]

Powiązane tematy z artykułem: cosinus skierniewice elektrobudowa konin vivenge