Przechowywanie znacznych ilosci emulsji w malych pojemnikach

Przechowywanie znacznych ilości emulsji w małych pojemnikach, zwłaszcza beczkach, nie jest wskazane ze względu na dużą powierzchnię styku jej ze ściankami tych pojemników, z czym jest związany jej częściowy rozpad na ściankach i ich załamaniach, a w konsekwencji zmniejszenie stężenia przechowywanej w ten sposób emulsji. d) Czas składowania emulsji anionowych wg PN-54/S-24050 wynosi 6 tygodni , a emulsji kationowych (wg BN-71/6771-02 projekt) 3 miesiące dla wszystkich odmian szybko, średnio i wolno wiążących . Czas ten liczy się łącznie z czasem składowania w wytwórni emulsji. e) Tworzenie się w zbiornikach lub pojemnikach na powierzchni emulsji cienkiej błonki asfaltu uważa się za dodatni objaw jej przechowywania, gdyż błonka ta chroni emulsję przed bezpośrednim stykaniem się z powietrzem, które niekorzystnie wpływa na emulsję. Błonka ta szybko znika po przemieszaniu emulsji. Tak samo nie jest szkodliwe tworzenie się takiej błonki na ściank ach zbiorników i pojemników. Błonki tego rodzaju chronią emulsję przed dalszym jej rozpadem podczas przechowywania. Niszczenie tej błonki nie jest więc wskazane. f) Nie jest również szkodliwe pojawienie się warstewki wody na powierzchni emulsji przechowywanej w zbiornikach lub tymczasowych pojemnikach, a także na ich dnie lub w jakimkolwiek miejscu między dnem i powierzchnią emulsji (stratyfikacja), jeżeli nie wykazuje ona wyraźnych objawów rozpadu i daje się zhomogenizować przez przemieszanie. [więcej w: krus chełm, krus chełm chromowane, vivenge ]

Powiązane tematy z artykułem: krus chełm mur cyklopowy vivenge