Regeneracja kauczuku syntetycznego

Regeneracja kauczuku syntetycznego. Ze względu na dość duże koszty produkcji kauczuku syntetycznego, przemysł gumowy musi wykorzystywać możliwie największe ilości kauczuku regenerowanego (regeneratu). Regeneracja kauczuku syntetycznego napotyka jednak na duże trudności; największą trudność sprawia segregacja poszczególnych typów kauczuku oraz wybór odpowiedniej metody pracy. Regeneracja jest rzeczą nieodzowną przy produkcji kauczuku syntetycznego na dużą skalę a szczególnie jeżeli służy on do produkcji masowej takich wyrobów jak na przykład opon. Regeneracja kauczuku syntetycznego jest na razie stosunkowo mała i przez szereg lat ograniczała się tylko do Neoprenu. Gospodarka regeneratem kauczukowym w ciągu ostatnich lat. Materiały pomocnicze: ze względu na szereg ujemnych stron kauczuku syntetycznego zaszła konieczność zastosowania przy wyrobie różnych artykułów odpowiednich materiałów pomocniczych; tak na przykład na karkassę zamiast bawełny zastosowano sztuczny jedwab oraz nylon, gdyż duże ilości ciepła wydzielającego się w oponie podczas jej pracy powodowały szybkie pękanie włókien bawełnianych. Szczególnie duże zastosowanie do wyrobu różnych artykułów z kauczuku syntetycznego znalazła sadza. Ilości używanej sadzy do tych celów są tak znaczne, że w chwili obecnej daje się odczuwać na rynku brak tego artykułu. [hasła pokrewne: krus chełm , stamadrew , kowala agrotechnika ]

Powiązane tematy z artykułem: kowala agrotechnika krus chełm stamadrew