Roboczy ruch wlasny po swiezo utrwalonej nawierzchni moze sie odbywac, lecz z szybkoscia w granicach 10+20 km na godzine


Roboczy ruch własny po świeżo utrwalonej nawierzchni może się odbywać, lecz z szybkością w granicach 10+20 km na godzinę. Kolejne czynności technologiczne przy jednokrotnym utrwalaniu nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej są następujące: a) wyremontowanie grubszych uszkodzeń nawierzchni, jak przełomy, wyboje, ostre fale, płaskie wgłębienia, znaczne spękania i miejscowe ubytki oraz doprowadzenie profilu podłużnego i poprzecznego do prawidłowego stanu, b) dokładne oczyszczenie nawierzchni z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń, c) zwilżenie oczyszczonej nawierzchni bezpośrednio przed skropieniem jej emulsją kationową lub na kilka godzin przed skropieniem jej przy użyciu do utrwalania emulsji anionowej, d) skropienie równomierne nawierzchni emulsją, e) rozsypanie równomierne grysu niezwłocznie i sukcesywnie po skropieniu nawierzchni emulsją, f) przywałowanie dwukrotne grysu niezwłocznie po jego rozsypaniu, g) uzupełnienie (po pierwszym wałowani u) grysem miejsc, gdzie kruszywo zostało zsunięte przypadkowo lub przez miejscowy ruch samochodów, h) przerwa technologiczna na okres jednej doby przy użyciu emulsji kationowej wraz ze sprawdzeniem związania grysu asfaltem lub przerwa na trzy doby przy zastosowaniu emulsji anionowej, i) otwarcie ruchu publicznego po stwierdzeniu wyparowania wody, związania grysu asfaltem między sobą i z utrwaloną nawierzchnią. [przypisy: stalmex, limba blachownia, limba blachownia łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: limba blachownia stalmex vivenge