Rodzaj grysów i ich zuzycie jednostkowe

Rodzaj grysów i ich zużycie jednostkowe. Do powierzchniowego utrwalenia jednokrotnego nawierzchni stosuje się grysy ściśle kalibrowane jednofrakcjowe, drobnokrystaliczne, głównie 5-8 mm i 8-12 mm. Stosunek większego wymiaru frakcji do mniejszego powinien wynosić około 1,5. Stosowanie grysów o szerszych granicach wymiarów frakcji, to jest o większym stosunku niż 1,5 daje niezadowalające wyniki. To samo dotyczy grysów grubszych niż 16 mm. Grysy drobniejsze, na przykład 3+5 mm lub 2+5 mm, nadają się do uszorstnienia nawierzchni w bardzo dobrym stanie pod względem prawidłowości profilu podłużnego i poprzecznego oraz do wyrównania niektórych drobnych wgłębień i nierówności profilu nawierzchni. Przeciętną ilość objętościową potrzebnego grysu do jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni można obliczać w przybliżeniu ze wzoru doświadczalnego: Vo = 0,9 do gdzie: Vo – objętość w litrach grysu na 1 m2 nawierzchni, do – przeciętna średn ia arytmetyczna wartość graniczna wymiarów frakcji odnośnych grysów w mm. Obliczenie według podanego wzoru ilości grysu potrzebnego na 1 m2 utrwalenia jednokrotnego nawierzchni daje na ogół dobre wyniki przy stosowaniu grysów grubszych w granicach 8+25 mm. Dla grysów drobniejszych o frakcjach poniżej 8 mm, obliczona według podanego wzoru ilość grysów powinna być zwiększona w granicach 15+60% ze względu na duże straty. [przypisy: castorama poznań murawa, stamadrew, cosinus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama poznań murawa cosinus skierniewice stamadrew