Kruszywa kamienne, wymiary ich uziarnienia i wymagane wlasciwosci

Kruszywa kamienne, wymiary ich uziarnienia i wymagane właściwości. 4.2.2.1. Kruszywo łamane Przy wykonywaniu robót nawierzchniowych z użyciem emulsji stosuje się głównie kruszywo łamane w postaci grysów, wytwarzanych przez łamanie i granulowanie drobnokrystalicznych twardych skał głębinowych, metamorficznych i osadowych I klasy odpowiadających pod względem technicznym wymaganiom. Dotyczy to w zasadzie wyłącznie warstw ścieralnych nawierzchni przy wykonywaniu: – powierzchniowych utrwaleń nawierzchni jedno, dwu i wielokrotnych, – półwgłębnych i wgłębnych utrwaleń nawierzchni tłuczniowych, – uszorstnień wygładzonych nawierzchni, zwłaszcza bitumicznych, jak również i innych, przy zastosowaniu jedno lub dwukrotnego powierzchniowego utrwalania, jednowarstwowych dywaników z masy typu betonowego o strukturze częściowo zamkniętej, uszczelnianej od góry zaprawą emulsyjną typu slurry-seal lub przez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu drobnego grysu 3- 5 mm, 2-5 mm lub 3-6,3 mm, cienkich dywaników jednowarstwowych o grubości 6-10 mm na drogach samochodowych lub dwuwarstwowych na drogach startowych o łącznej grubości 15-20 mm. Kruszywo łamane w postaci grysów ze skał drobnokrystalicznych II klasy, odpowiadające wymaganiom, może być użyte do wykonywania niektórych robót na drogach poniżej III klasy technicznej, a mianowicie do: – półwgłębnych i wgłębnych utrwaleń nawierzchni tłuczniowych, – cienkich dywaników z zaprawy emulsyjnej, – uszczelniania przy użyciu zaprawy emulsyjnej jednowarstwowych dywaników z masy typu betonowego o strukturze częściowo zamkniętej. Continue reading „Kruszywa kamienne, wymiary ich uziarnienia i wymagane wlasciwosci”

Ogólna technologia wykonywania robót przy uzyciu emulsji

Ogólna technologia wykonywania robót przy użyciu emulsji . W niniejszej pracy będzie omówiona technologia zastosowania emulsji do następujących rodzajów robót nawierzchniowych. Chodzi tu o kruszywo morenowe, zawierające w większości zaokrąglone i wyszlifowane ziarna pokruszonych skał głębinowych i metamorficznych z małą domieszką skał osadowych. Żwiry i pospółki rzeczne, zawierające głównie materiał z erozji skał miękkich, w ogóle nie nadają się do warstw jezdnych nawierzchni. a) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni: – jednokrotne, – dwukrotne, – wielokrotne (głównie 3-krotne), b) półwgłębne utrwalenie nawierzchni tłuczniowych, c) wgłębne utrwalenie nawierzchni tłuczniowych, d) jednowarstwowe dywaniki z masy mineralno-asfaltowej o strukturze częściowo zamkniętej (półścisłej), e) remonty nawierzchni, stabilizacja poboczy i skarp (obecnie w trakcie doświadczeń), g) wykonanie podbudów (jako zagadnienie przyszłościowe), h) wykonanie cienkich dywaników z zapraw emulsyjnych, tj. Continue reading „Ogólna technologia wykonywania robót przy uzyciu emulsji”

Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje sie bezposrednio przed jej skropieniem emulsja

Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje się bezpośrednio przed jej skropieniem emulsją. Przy użyciu emulsji kationowej do utrwalania nawierzchni pożądane jest zwilżenie jej wodą. Natomiast przy użyciu do tego celu emulsji anionowej zwilżanie nawierzchni jest zbyteczne. Nie mniej jednak lekko wilgotna nawierzchnia nie stanowi przeszkody do jej utrwalania przy użyciu emulsji anionowej. Skrapianie utrwalanej nawierzchni emulsją wykonuje się najlepiej za pomocą sprzętu mechanicznego. Continue reading „Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje sie bezposrednio przed jej skropieniem emulsja”

Bezposrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni nastepuje ich przywalowanie

Bezpośrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni następuje ich przywałowanie. Najodpowiedniejsze jest użycie do tego celu walców ogumionych na pneumatykach. W razie braku takich walców można użyć lekkich walców o kołach stalowych i o obciążeniu liniowym 20-30 kg/cm. Chodzi o to, żeby nie miażdżyć grysów przy pracy ciężkich walców. Do przyciśnięcia rozsypanych grysów wystarczające jest przejście dwukrotne walca po tym samym miejscu. Continue reading „Bezposrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni nastepuje ich przywalowanie”

Architektura 21szego wieku : The Sixth Jaap Bakema Fellowship

Dzięki Holenderskiemu Instytutowi Architektury Holenderski Instytut Architektury (NAI) i nowy europejski magazyn poświęcony architekturze A10 uruchamiają Bakema Fellowship 2011/2012.
Ta stypendia to grant w wysokości 10 000 na badania, poprzez projektowanie, na najnowocześniejszych technologiach, technologiach i społeczeństwie.
Termin składania wniosków upływa 16 października 2011 r.
Kryteria składania wniosków i inne informacje dotyczące stypendiów po przerwie.
Aplikacje powinny w jakiś sposób zbiegać się z architekturą konsekwencji NAI. Continue reading „Architektura 21szego wieku : The Sixth Jaap Bakema Fellowship”

Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative

Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Plaza Républica, projektu Somatic Collaborative, proponuje przekształcenie opuszczonej powierzchni miejskiej w nowy krajobraz kulturowy, który zapewnia miastu nową, wysokiej jakości otwartą przestrzeń drobnoziarnistą, uzupełniającą sąsiedni Park Alameda; nowy element miejski, który może działać jako katalizator przyszłych przekształceń urbanistycznych w dzielnicy Alameda.
Więcej zdjęć i krótki opis projektu po przerwie.
Projekt przekształca stary plac w trzy nowe, połączone przestrzenie, otwarty trawnik, który wychodzi naprzeciw istniejącemu parkowi, nowe podwórko i przestrzeń galerii, które na nowo definiują wejście do istniejącego podziemnego teatru i wzniesioną platformę, na której znajduje się mały ogród botaniczny złożony z endemicznych Gatunki Andyjskie.
Te trzy elementy działają jak kotwice dla wielości działań społecznych i kulturalnych, które rozwijają się w przestrzeniach projektu.
Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Architect: Somatic Collaborative Lokalizacja: Quito, Ekwador Zespół projektowy: Felipe Correa, Anthony Acciavatti, Andrew S. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięzca Konkursu Mostu Pieszych i Mostów w Providence River / inFORM Studio

inFORM Studio Most dla pieszych w Providence River to wyjątkowa propozycja urbanistyczna, ponieważ podstawą jej propozycji jest wymiana medium tranzytowego.
Przeniesienie istotnego, tylko przewodowego przewodu na korzyść złącza zorientowanego na pieszą, całkowicie zmieni przestrzenny charakter dzielnicy biżuterii / starego portu.
Biorąc pod uwagę tę znaczącą transformację urbanistyczną, projekt powinien przewidywać potencjał znacznie większy niż czysty łącznik.
Proponowany most dla pieszych w Providence może stać się przestrzennym mediatorem między przestrzeniami miejskimi i ekologicznymi i funkcjonować jako zintegrowana seria programów w przestrzeni publicznej na nabrzeżu, pozwalając na wschodzie i zachodzie, aby stać się pojedynczą meandrującą przestrzenią publiczną.
W tej perspektywie wniosek jest lepiej rozumiany mniej jako pomost, a bardziej jako interwencja miejska. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięzca Konkursu Mostu Pieszych i Mostów w Providence River / inFORM Studio”

Architektura 21szego wieku : 09FDIP / Spacorsers

Dzięki uprzejmości firmy Spaceworkers Architects: Spaceworkers Lokalizacja: Lordelo, Paredes, Portugalia Dyrektorzy odpowiedzialni: Henrique Marques i Rui Dinis Zespół projektu: Rui Rodrigues, Sergio Rocha, Pedro Silva, Vasco Giesta Dyrektor finansowy: Carla Duarte Inżynieria: Stru Concept Projekt Powierzchnia: 4 000 m.
Rok projektu: 2009 Obrazy: Dzięki uprzejmości firmy Spaceworkers + 43 A.
Fabryka.
Dla miasta.
Przestrzeń do robienia rzeczy. Continue reading „Architektura 21szego wieku : 09FDIP / Spacorsers”

Nowoczesna architektura : Międzynarodowy port lotniczy Myrtle Beach / inFORM Studio

inFORM Studio Program rozbudowy terminala na lotnisku Myrtle Beach wykazał potrzebę stworzenia nowego terminalu dla operacji na lotniskach i dodatkowych bramek służących zwiększeniu obciążenia pasażerów.
Projekt o wartości 129 milionów dolarów w inFORM Studio, zarządzany przez napięty budżet i parametry witryny, obejmuje nowe lobby biletowe, zgłoszenie bagażu, obsługę bagażu, przesiewowe TSA, nowy 5-cio bramkowy pomost i łącznik do istniejącej hali z dodatkową bramą zintegrowaną z most, aby zmaksymalizować efektywność przestrzeni cyrkulacyjnej.
Więcej informacji i zdjęć z międzynarodowego lotniska Myrtle Beach po przerwie.
Kompleksowe podejście do projektowania zapewnia przejrzystość ogólnego schematu cyrkulacji i minimalizuje pokonane odległości pasażerów.
Morfologia budynków wynikała ze starannych badań środowiskowych i klimatycznych wprowadzających cieniowanie słoneczne, naturalne oświetlenie i wentylację wyporową dla wygody mieszkańców i efektywności energetycznej. Continue reading „Nowoczesna architektura : Międzynarodowy port lotniczy Myrtle Beach / inFORM Studio”

Nowoczesna architektura : Material Krajobrazy / Liane Hancock

Melissa Kaseman Material Landscapes to wystawa, która niedawno została otwarta w Sheldon Art Gallery w St.
Louis w stanie Missouri.
Kuratorem wystawy jest Liane Hancock, adiunkt w Louisiana Tech University.
Zawiera materialność we współczesnej architekturze krajobrazu dzięki projektom realizowanym przez grupę krajowych i międzynarodowych architektów krajobrazu.
Projekty pokazane na wystawie Materialne krajobrazy prezentowane są na fotografiach i rysunkach. Continue reading „Nowoczesna architektura : Material Krajobrazy / Liane Hancock”