Mury z kamienia lamanego

Mury z kamienia łamanego Mury tego rodzaju wykonuje się z kamienia pochodzącego z kamieniołomów lub też otrzymywanego przez rozłupanie dużych kamieni narzutowych. Kamień taki przed przystąpieniem do murowania należy przesortować na 2 lub 3 wielkości wymiarowe, usuwając kamienie zbytnio spiczaste i płaskie oraz przycinając zbytnio wystające części w kamieniach nadających się do budowy: należy je również oczyścić z błota i polać wodą. Kamienie porowate przy murowaniu w okresie letnim należy dobrze spłukać wodą, aby nie ciągnęły wody z zaprawy. Mury tego rodzaju mogą być wykonane z kamienia łamanego sortowanego, z kamienia łamanego przycinanego i z kamienia łamanego warstwowego. Mury z kamienia sortowanego układa się z kamieni, którego dwa wymiary (długość i szerokość) powinny wynosić 15. Continue reading „Mury z kamienia lamanego”

Glowica automatu podczas pracy

Głowica automatu podczas pracy. Przy cięciu elektronowym używa się skoncentrowanego strumienia elektronów, którego energia przewyższa kilka tysięcy razy energię łuku elektrycznego . Szpara wycięta tą metodą jest b. wąska, znajduje ona jednak zastosowanie tylko do niedużych przedmiotów, gdyż cięcie musi się odbywać w próżni. Metody tej poza cięciem można użyć też do spawania, lutowania, napawania itp. Continue reading „Glowica automatu podczas pracy”

Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe

Mniej szczegółowo będą omówione w tej książce tego rodzaju roboty drogowe, których wykonywanie jest obecnie coraz rzadsze, jak na przykład półwgłębne i wgłębne utrwalanie nawierzchni tłuczniowych. To samo dotyczy wykonywania kilkucentymetrowych (2,0-7-4,0 cm) dywaników z masy o strukturze częściowo otwartej, zamykanych (uszczelnianych) przez powierzchniowe utrwalanie normalne (skropienie i zasypanie grysami) lub przy użyciu zaprawy emulsyjnej typu slurry-seal. Nie będą tu omawiane także zbyt szczegółowo roboty, związane ze stabilizacją gruntów podłoża nawierzchni dróg samochodowych i lotniskowych oraz dolnych warstw podbudowy tych nawierzchni. Roboty tego rodzaju na dużą skalę techniczną nie prędko jeszcze będą wykonywane w naszych warunkach, głównie ze względu na deficyt asfaltu drogowego. Nie mniej jednak, należy mieć na względzie obecną tendencję, istniejącą prawie we wszystkich krajach rozwiniętych pod względem przemysłowym, stos owania lepiszcz bitumicznych zwłaszcza asfaltu w różnych jego postaciach do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poczynając od wzmocnienia podłoża gruntowego i kończąc na wykonaniu warstw ścieralnych. Continue reading „Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe”

Emulsje asfaltowe i ich wymagane wlasciwosci

Emulsje asfaltowe i ich wymagane właściwości . Emulsje anionowe szybko rozpadowe powinny odpowiadać pod względem jakości wymaganiom obowiązującej od 1.1.1956 r. normy PN-54/S-24050. Na emulsje średnio rozpadowe i wolno rozpadowe brak jest obowiązujących polskich normatywów. Dlatego też do czasu opracowania z tego zakresu polskich przepisów zalecane jest korzystanie z norm zagranicznych zwłaszcza NRF lub z wymagań technicznych pod tym względem – ZSRR. Continue reading „Emulsje asfaltowe i ich wymagane wlasciwosci”

Przechowywanie znacznych ilosci emulsji w malych pojemnikach

Przechowywanie znacznych ilości emulsji w małych pojemnikach, zwłaszcza beczkach, nie jest wskazane ze względu na dużą powierzchnię styku jej ze ściankami tych pojemników, z czym jest związany jej częściowy rozpad na ściankach i ich załamaniach, a w konsekwencji zmniejszenie stężenia przechowywanej w ten sposób emulsji. d) Czas składowania emulsji anionowych wg PN-54/S-24050 wynosi 6 tygodni , a emulsji kationowych (wg BN-71/6771-02 projekt) 3 miesiące dla wszystkich odmian szybko, średnio i wolno wiążących . Czas ten liczy się łącznie z czasem składowania w wytwórni emulsji. e) Tworzenie się w zbiornikach lub pojemnikach na powierzchni emulsji cienkiej błonki asfaltu uważa się za dodatni objaw jej przechowywania, gdyż błonka ta chroni emulsję przed bezpośrednim stykaniem się z powietrzem, które niekorzystnie wpływa na emulsję. Błonka ta szybko znika po przemieszaniu emulsji. Continue reading „Przechowywanie znacznych ilosci emulsji w malych pojemnikach”

Budownictwo i architektura : Natychmiastowi Untitled / MOS Architekci

David Fenster / MOS Podczas tworzenia tymczasowych pawilonów można zastosować różne pomysły dotyczące trwałości, czasowości i interaktywności, aby uzyskać pożądany efekt.
Często architekt tych lekkich konstrukcji nie uwzględnia tymczasowego charakteru związanego z takimi projektami.
Dzięki tradycyjnym materiałom budowlanym architektura pawilonowa jest często tworzona jako architektura, która może (i działa) istnieć poza planowanym okresem użytkowania, w konflikcie z tymczasową naturą wydarzenia, dla którego została stworzona.
Ta instalacja MOS Architects kwestionuje to pojęcie w jego fundamentalnym podejściu do tymczasowej architektury.
. Continue reading „Budownictwo i architektura : Natychmiastowi Untitled / MOS Architekci”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięzca Konkursu Mostu Pieszych i Mostów w Providence River / inFORM Studio

inFORM Studio Most dla pieszych w Providence River to wyjątkowa propozycja urbanistyczna, ponieważ podstawą jej propozycji jest wymiana medium tranzytowego.
Przeniesienie istotnego, tylko przewodowego przewodu na korzyść złącza zorientowanego na pieszą, całkowicie zmieni przestrzenny charakter dzielnicy biżuterii / starego portu.
Biorąc pod uwagę tę znaczącą transformację urbanistyczną, projekt powinien przewidywać potencjał znacznie większy niż czysty łącznik.
Proponowany most dla pieszych w Providence może stać się przestrzennym mediatorem między przestrzeniami miejskimi i ekologicznymi i funkcjonować jako zintegrowana seria programów w przestrzeni publicznej na nabrzeżu, pozwalając na wschodzie i zachodzie, aby stać się pojedynczą meandrującą przestrzenią publiczną.
W tej perspektywie wniosek jest lepiej rozumiany mniej jako pomost, a bardziej jako interwencja miejska. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięzca Konkursu Mostu Pieszych i Mostów w Providence River / inFORM Studio”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Chop Stick / Visiondivision

Visiondivision Visiondivision powraca z najnowszym funky owym designem na stoisku koncesyjnym na 100 akrów: The Virginia B.
Fairbanks Art & Nature Park.
Na zlecenie Muzeum Sztuki w Indianapolis zespół szwedzki zaproponował nowatorskie stoisko, które skupia się na idei zbioru – coś tak delikatnie, jak to tylko możliwe, aby źródło tego, co zbieramy, było prezentowane w sposób czysty, pedagogiczny i pełen szacunku.
zarówno dla samego źródła, jak i dla wszystkich odwiedzających budynek.
wytłumaczyli architekci. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Chop Stick / Visiondivision”

Budownictwo i architektura : Kompleks nauk medycznych Uniwersytetu Waszyngtońskiego / Perkins + Will

Dzięki uprzejmości Gustafsona Guthriego Nichola Gustafsona Guthriego Nichola (GGN) przekazaliśmy nam swoją rolę architekta krajobrazu w trzeciej fazie centrum badawczego University of Washington Medicine, zaprojektowanego przez Perkins + Will, w dzielnicy South Lake Union w Seattle, która rozpadł się na początku tego miesiąca i ma zostać zakończony wiosną 2013 roku.
Więcej zdjęć i opis projektu po przerwie.
Opracowanie to wielofazowy projekt i projekt budowlany, który wspiera uznane na arenie międzynarodowej badania biomedyczne w UW.
Zlokalizowana na sąsiednim zachodnim bloku istniejącego kompleksu badawczego UW w South Medicine, Phase Three będzie składać się z maksymalnie trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 542,000 metrów kwadratowych powierzchni laboratoryjnej i biurowej oraz 47 250 metrów kwadratowych powierzchni zewnętrznej.
Planowane do ukończenia wiosną 2013 roku, pierwszym placem budowy jest budynek laboratoryjny srebrny LEED o powierzchni 183 000 stóp kwadratowych, który będzie domem dla ponad 400 naukowców i obejmie powierzchnię 19 090 stóp kwadratowych. Continue reading „Budownictwo i architektura : Kompleks nauk medycznych Uniwersytetu Waszyngtońskiego / Perkins + Will”