Zjawiska zachodzace przy mieszaniu smól z asfaltem

Zjawiska zachodzące przy mieszaniu smół z asfaltem, należą do rzędu skomplikowanych procesów fizykochemicznych. Obydwa składniki asfalt i smoła należą do grupy układów koloidalnych, przy czym układy te różnią się składem chemicznym. Smoła składa się przeważnie z węglowodorów aromatycznych szeregu {benzenu, naftalenu, antracenu itp. , asfalty zaś zawierają głównie węglowodory alifatyczne. Właściwości smoły i jej skład zależą w znacznej mierze od rodzaju węgla, który stanowił surowiec do produkcji, i od metody destylacji. Continue reading „Zjawiska zachodzace przy mieszaniu smól z asfaltem”

Im drobniejsze sa grysy, tym wieksze jest ich zuzycie w stosunku do wyników obliczonych z podanego poprzednio wzoru

Im drobniejsze są grysy, tym większe jest ich zużycie w stosunku do wyników obliczonych z podanego poprzednio wzoru. Podane w tej tablicy ilości zużycia grysów są przeciętne i przybliżone; mogą się one zmieniać w zależności od stanu utrwalanej nawierzchni i ciężaru jednostkowego grysów w granicach ± 10+15%; miarodajne tu są próby w terenie. W każdym przypadku miarodajne są dane z doświadczenia, tzn. należy skorygować podane poprzednio ilości zużycia materiałów, dostosowując je do konkretnej sytuacji. Jednocześnie zużycie zarówno lepiszcza, jak i grysów drobnych (od 8 mm i poniżej), zależy od tego, czy materiały te zostaną zużyte do pierwszego (lub jednokrotnego) czy też do drugiego, ewentualnie do trzeciego (klinującego) utrwalania nawierzchni. Continue reading „Im drobniejsze sa grysy, tym wieksze jest ich zuzycie w stosunku do wyników obliczonych z podanego poprzednio wzoru”

Bezposrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni nastepuje ich przywalowanie

Bezpośrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni następuje ich przywałowanie. Najodpowiedniejsze jest użycie do tego celu walców ogumionych na pneumatykach. W razie braku takich walców można użyć lekkich walców o kołach stalowych i o obciążeniu liniowym 20-30 kg/cm. Chodzi o to, żeby nie miażdżyć grysów przy pracy ciężkich walców. Do przyciśnięcia rozsypanych grysów wystarczające jest przejście dwukrotne walca po tym samym miejscu. Continue reading „Bezposrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni nastepuje ich przywalowanie”

Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative

Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Plaza Républica, projektu Somatic Collaborative, proponuje przekształcenie opuszczonej powierzchni miejskiej w nowy krajobraz kulturowy, który zapewnia miastu nową, wysokiej jakości otwartą przestrzeń drobnoziarnistą, uzupełniającą sąsiedni Park Alameda; nowy element miejski, który może działać jako katalizator przyszłych przekształceń urbanistycznych w dzielnicy Alameda.
Więcej zdjęć i krótki opis projektu po przerwie.
Projekt przekształca stary plac w trzy nowe, połączone przestrzenie, otwarty trawnik, który wychodzi naprzeciw istniejącemu parkowi, nowe podwórko i przestrzeń galerii, które na nowo definiują wejście do istniejącego podziemnego teatru i wzniesioną platformę, na której znajduje się mały ogród botaniczny złożony z endemicznych Gatunki Andyjskie.
Te trzy elementy działają jak kotwice dla wielości działań społecznych i kulturalnych, które rozwijają się w przestrzeniach projektu.
Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Architect: Somatic Collaborative Lokalizacja: Quito, Ekwador Zespół projektowy: Felipe Correa, Anthony Acciavatti, Andrew S. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative”

Budownictwo i architektura : 2011 Zapytania ofertowe DesCours

Dzięki uprzejmości AIA New Orleans Teraz w 5-tym roku, DesCours będzie organizować doroczne wydarzenie w Nowym Orleanie od 2 grudnia do 11 grudnia 2011 roku.
DesCours to dziesięciodniowa, współczesna impreza architektoniczno-artystyczna, która patrzy w przyszłość w prezentacja eksperymentalnych, nowatorskich mediów i instalacji interaktywnych przy jednoczesnym uwzględnieniu bogatego dziedzictwa kulturowego Nowego Orleanu.
Podczas DesCours, uznani na całym świecie architekci, projektanci i artyści przekształcają unikalne, ukryte przestrzenie w dzielnicy francuskiej i centralnej dzielnicy biznesowej w miejsca docelowe dla turystów i mieszkańców.
Istnieje 11-13 artystów i architektów (indywidualne i zespołowe), którzy zostaną wybrani w ramach tego procesu składania wniosków, który odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 17.00, oraz zaproszenie do udziału w tworzeniu instalacji na dziedzińcach French Quarter, lobby budynków w centrum , dachy, chodniki i inne.
ukryte. Continue reading „Budownictwo i architektura : 2011 Zapytania ofertowe DesCours”

Nowoczesna architektura : Propozycja Eagle Nest Hut / Piero Ceratti

Architekt Piero Ceratti podzielił się z nami swoją koncepcją, zatytułowaną Eagle Nest Hut. , dla schroniska / schronu zasilanego przez turbiny wiatrowe.
Ta alpejska chata może być zainstalowana w bardzo ekstremalnych miejscach, jednocześnie minimalizując punkt kontaktu z kamienistym gruntem.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : Propozycja Eagle Nest Hut / Piero Ceratti”

Budownictwo wczoraj i dzis : SC Johnson zaprezentuje artefakty Franka Lloyda Wrighta Wrighta

Johnson Wax Headquarters (na zewnątrz), Racine, Wisconsin.
Zdjęcie Jacka E.
Bouchera, National Park Service, sierpień 1969 r.
SC Johnson i Frank Lloyd Wright zawarli 14 lipca umowę o długoterminowej pożyczce, zezwalającą spółce na wyświetlanie artefaktów podkreślających wpływ Wright na rodziny i Dom.
Umowa jest ekscytującym dodatkiem do bogactwa stron związanych z Frankiem Lloydem Wrightem w Chicago, ale rodzi pytania o miejsce Wrighta w popularnych koncepcjach historii architektury. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : SC Johnson zaprezentuje artefakty Franka Lloyda Wrighta Wrighta”

Budownictwo wczoraj i dzis : Teatr Rekreacji Szekspira w Globe został zbudowany z kontenerów wysyłkowych

Globe przy Michigan Station, Detroit.
Zdjęcie dzięki uprzejmości The Container Globe Cały świat jest sceną.
całkiem dosłownie, w przypadku Container Globe, propozycja rekonstrukcji słynnego teatru Globe Theatre Shakespeare a z kontenerami transportowymi.
Pozostając wiernym projektowi oryginalnego Globe Theatre w Londynie, Container Globe widzi, że reorganizowane pojemniki spotykają się w znanej formie, ale raczej ze stali niż z drewna.
Założyciel Angus Vail ma nadzieję, że ta zmiana w komponencie budowlanym zapewni Container Globe zarówno element punk-rockowy , jak i międzynarodową mobilność, czyniąc go tak mobilnym jak kontenery transportowe, które składają się na jego strukturę. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Teatr Rekreacji Szekspira w Globe został zbudowany z kontenerów wysyłkowych”