Technologia wykonywania robót

Technologia wykonywania robót . Przygotowanie nawierzchni. W zasadzie wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej jest w przybliżeniu takie samo pod względem technologicznym, jak przy użyciu smoły drogowej i powinno być wykonane według normy PN-69/S-66033. Przed utrwaleniem nawierzchnia powinna być: a) naprawiona i doprowadzona do przepisowego prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dokładnie oczyszczona bezpośrednio przed rozpoczęciem utrwalania, b) zwilżona wodą bezpośrednio przed rozpoczęciem skrapiania emulsją (kationową). Rodzaj emulsji i jej dozowanie. Do jednokrotnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni, tak samo zresztą, jak i do innych rodzajów powierzchniowych utrwaleń, stosuje się emulsje anionowe i kationowe wyłącznie szybko rozpadowe. Emulsja anionowa powinna odpowiadać, jak już poprzednio wspomniano normie PN-54/S-24050, a emulsja kationowa – normie BN- 71/6771-02 projekt. [hasła pokrewne: kowala agrotechnika, komornik piotr pietrasik, sarkazm wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: komornik piotr pietrasik kowala agrotechnika sarkazm wikipedia