W zasadzie przy uzyciu emulsji zarówno anionowych, jak i kationowych, mozna wykonywac prawie wszystkie rodzaje robót


W zasadzie przy użyciu emulsji zarówno anionowych, jak i kationowych, można wykonywać prawie wszystkie rodzaje robót, które wykonywane są przy użyciu asfaltu drogowego na gorąco lub asfaltu upłynnionego na zimno, ewentualnie z koniecznym czasem lekkim podgrzaniem go, zależnie od temperatury otoczenia lub lepkości tego asfaltu. Nie mniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że emulsje w ogóle najlepiej nadają się do robót drogowych przy wykonywaniu nawierzchni typu lekkiego lub do pogrubienia, odnowy oraz uszorstnienia nawierzchni wszystkich typów- od lekkiego do ciężkiego. W niniejszej książce omówione będą bardziej szczegółowo te roboty, które są już wykonywane, bądź też mogą być wykonywane w bliskiej przyszłości na dużą skalę techniczną. Do robót tych należą: – powierzchniowe utrwalania nawierzchni, jednokrotne, dwukrotne i wielokrotne, wykonywane już na skalę techniczną od 1966 r., wykonanie cienkich kilkumilimetrowych dywaników z zap raw emulsyjnych typu slurry-seal dla odnowy częściowo zużytych lub śliskich nawierzchni, zwłaszcza bitumicznych wszelkich typów, wykonanie podbudów i dolnych warstw jezdnych nawierzchni (głównie wiążących) z masy mineralno asfaltowej z zastosowaniem przede wszystkim emulsji kationowych; roboty tego rodzaju należą w naszych warunkach do przyszłościowych z uwagi na deficyt asfaltów drogowych i zbyt jeszcze mało rozwiniętą produkcję emulsji zarówno anionowych, jak i kationowych, wykonanie remontów cząstkowych, do czego najlepiej się nadają emulsje kationowe ze względu na szybkość ich rozpadu i wiązania. [więcej w: srebropol, castorama oswiecim, sakkara piotrków ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oswiecim sakkara piotrków srebropol