Wlewanie emulsji do pojemników lub zbiorników wierzchem ze znacznej wysokosci nie jest wskazane

Wlewanie emulsji do pojemników lub zbiorników wierzchem ze znacznej wysokości nie jest wskazane, gdyż emulsja w takim przypadku, uderzając o dno zbiornika lub o powierzchnię znajdującej się już w nim emulsji, ulega rozpadowi. Należy tak postępować, aby wlewanie emulsji ze służących do tego celu przewodów, odbywało się w pobliżu dna albo wewnątrz emulsji, znajdującej się w zbiornikach lub pojemnikach. h) Temperatura przechowywania emulsji powinna być nie niższa, niż + 3°C nie dotyczy to emulsji specjalnie wytwarzanych z uwzględnieniem odporności na niską temperaturę. i) Pobieranie emulsji ze zbiorników lub pojemników tymczasowych powinno się odbywać nieco powyżej dna, bez naruszenia utworzonej na dnie błonki asfaltowej. j) Zlewanie do jednego pojemnika emulsji różnego rodzaju (anionowej i kationowej) lub wytworzonych na zasadzie odmiennej receptury jest wysoce niewskazane powoduje to przeważnie rozpad zmieszanej emulsji. To samo dotyczy różnych odmian emulsji (szybko, średnio i wolno rozpadowej), wytworzonych przy użyciu różnych emulgatorów; w każdym przypadku wskazane jest stwierdzić doświadczalnie, czy emulsje wytworzone przy użyciu różnych emulgatorów przy tej samej nawet odmianie, mieszają się ze sobą bez naruszenia ich układu koloidalnego. k) Przemywanie zbiorników i pojemników zarówno magazynowych, jak i służących do przewozu emulsji kationowych, może się odbywać przy użyciu wspomnianej już poprzednio wody gorącej i pary, jak również przy użyciu wody zakwaszonej kwasem solnym (stężenie około 0,001). Wspomniane zbiorniki i pojemniki na emulsję anionową wystarczy oczyścić przy użyciu gorącej wody i pary. [przypisy: limba blachownia, stalmex, stamadrew ]

Powiązane tematy z artykułem: limba blachownia stalmex stamadrew