Wyposazenie fabryk przemyslu gumowego

Wyposażenie fabryk przemysłu gumowego jest w zasadzie wszędzie jednakowe; różnią się one między sobą tylko pod względem wielkości, zdolności produkcyjnych oraz unowocześnienia. Metody technologiczne są również podobne. Surowy kauczuk albo w postaci krepy (crepe), albo kauczuku wędzonego (smoked sheets) poddaje się mastyfikacji na otwartych walcach lub w mieszarce . zamkniętej; najczęściej stosowana jest mieszarka typu Banbury. Z chwilą otrzymania plastycznej masy do kauczuku dodaje się na walcach lub mieszarce odpowiednie dodatki. Dla prowadzenia procesu większe znaczenie ma plastyczność niż elastyczność materiału. Elastyczność jest pożądana dopiero w końcowym produkcie, po ukończeniu wulkanizacji. Sposób prowadzenia procesu zależy od tego, jakiego rodzaju produkt mamy otrzymać. Mieszanki gumowe mogą być poddawane kalandrowaniu lub wytłaczaniu, albo kształtowaniu w formach; mogą być również frykcjonowane albo nakładane na tkaniny itp. Możliwości stosowania tak różnorodnych metod produkcji w celu otrzymania wyrobów ,gumowych nadają kauczukowi szczególne znaczenie. W dużym stopniu jest to powodowane znaczną przyczepnością kauczuku. [przypisy: ile kosztuje pomalowanie pokoju , tynk akrylowy wydajność , tynk gipsowy czy cementowo wapienny  ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje pomalowanie pokoju tynk akrylowy wydajność tynk gipsowy czy cementowo wapienny