Zjawiska zachodzace przy mieszaniu smól z asfaltem

Zjawiska zachodzące przy mieszaniu smół z asfaltem, należą do rzędu skomplikowanych procesów fizykochemicznych. Obydwa składniki asfalt i smoła należą do grupy układów koloidalnych, przy czym układy te różnią się składem chemicznym. Smoła składa się przeważnie z węglowodorów aromatycznych szeregu {benzenu, naftalenu, antracenu itp. , asfalty zaś zawierają głównie węglowodory alifatyczne. Właściwości smoły i jej skład zależą w znacznej mierze od rodzaju węgla, który stanowił surowiec do produkcji, i od metody destylacji. Właściwości asfaltu zależą od właściwości wyjściowej ropy naftowej i sposobu jej przeróbki. [więcej w: mrówka ryki, wypowiedzenie umowy z cyfrowym polsatem wzór, tynk gipsowy czy cementowo wapienny ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka ryki tynk gipsowy czy cementowo wapienny wypowiedzenie umowy z cyfrowym polsatem wzór