Ciecie stopu aluminium

Cięcie stopu aluminium płomieniem jest właściwie wytapianiem, gdyż temperatura topnienia stopu jest niższa od jego temperatury zapłonu w atmosferze tlenu. Przy cięciu na złom można użyć płomienia acetylenowo-tlenowego z dodatkiem tlenu, w innym przypadku – łuku elektrycznego w osłonie argonu. Nowymi osiągnięciami są: cięcie łukowo-plazmowe, dęcie strumieniem elektronów i cięcie elektrolityczne. Cięcie łukowo-plazmowe) jest właściwie metodą gazowo-elektryczną, w której elektroda wolframowa, będąca katodą, otoczona jest dyszą, której płaszcz służy za anodę. Przez dyszę (chłodzoną wodą) przepływa gaz, który po nastąpieniu zapłonu łuku zostaje doprowadzony do stanu plazmy, osiągając temperaturę dochodzącą do 30 OOO°C. Stosuje się gazy: A (argon), N2 lub mieszaninę A z H2 lub N2 z H2. Metodą tą można ciąć stopy aluminium, materiały trudne do cięcia innymi metodami, jak np. wolfram, cermetale, ceramikę itp. ,. a także natryskiwać metale lub ich tlenki na inne materiały. Metoda ta, jako tańsza od cięcia gazem acetyleno-tlenowym, zastąpi je zapewne w najbliższych latach także przy cięciu stali. Czynione są próby zastosowania tej metody także do spawania. [przypisy: meksykański sukulent, castorama poznań murawa, cosinus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama poznań murawa cosinus skierniewice meksykański sukulent