Lepkosc lepiszcz drogowych

Lepkość lepiszcz drogowych rzadko mierzy się w jednostkach teoretycznych. Najczęściej stosuje się lepkościomierze wypływowe w rodzaju lepkościomierza Englera hzb konsystomierza BTA, a lepkość smoły określa się w sekundach . Lepkość smół zależy od temperatury i wraz z jej spadkiem bardzo wzrasta. Zmiany lepkości smoły, w zależności od temperatury nie przebiegają proporcjonalnie do zmian temperatury, lecz mają przebieg wyrażający się krzywą, której charakter zależy od właściwości fizycznych smoły oraz jej składu chemicznego. Na lepkość smół wpływa w znacznym stopniu zawartość naftalenu i antracenu. Lepkość smoły przy zwiększeniu zawartości naftalenu do 20 -7- 25% zmniejsza się, naftalen bowiem w tych ilościach działa jako olej upłynniający. [hasła pokrewne: mrówka radomsko godziny otwarcia, stalmex, mrówka rypin ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia mrówka rypin stalmex