Mur cyklopowy wymaga duzego nakladu pracy

Mur cyklopowy wymaga dużego nakładu pracy i większej ilości zaprawy niż inne mury o warstwowym układzie kamieni. Stosuje się go naj częściej w fundamentach i cokołach. Mur z kamienia łamanego warstwowego układany jest z kamieni o dwóch powierzchniach (równoległych do kierunku położenia warstw w murze) mniej więcej płaskich i równoległych do siebie. Trzecia powierzchnia powinna być też możliwie płaska i prostopadła do dwóch poprzednich. Wysokość warstwy nie może być mniejsza niż 10 cm. Wiązanie poszczególnych warstw kamieni wykonuje się na zasadzie wiązania pospolitego murów ceglanych. Poszczególne warstwy w murze mogą mieć rożną wysokość, ale spoiny poziome powinny przebiegać mniej więcej równolegle do siebie. [hasła pokrewne: sakkara piotrków, srebropol, cosinus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: cosinus skierniewice sakkara piotrków srebropol