Mury z ciosów kamiennych

Mury z ciosów kamiennych Mury z ciosów stosuje się w budowlach inżynierskich, jak filary j przyczółki mostowe. Ciosy otrzymuje się obrabiając dłutami kamień na prostopadłościenne bloki ściśle wg rysunków roboczych. Zewnętrzne powierzchnie licowe poddaje się specjalnej dekoracyjnej obróbce kamieniarskiej w postaci młotkowanej, z czterostronnymi lub dwustronnym fazowaniem krawędzi. Wiązanie ciosów w murach może być wozówkowe, główkowe lub polskie. Spoiny wypełnia się zaprawą cementową o proporcji 1 : 3 do 1 : 1. Zaprawę 1 : 1 stosuje się w wypadku, gdy spoiny są zalewane, a dla jej uplastycznienia dodajemy około 10% ciasta wapiennego. Grubość spoin wspornych nie powinna przekraczać 8 -; -12 mm, a spoin pionowych 5-; . -8 mm. [więcej w: cosinus skierniewice, castorama głogów, limba blachownia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama głogów cosinus skierniewice limba blachownia