Najwiekszy ciezar pojedynczego kamienia nie moze przekraczac 100 kg

Przynajmniej duże powierzchnie kamienia powinny być mniej więcej równoległe i płaskie. Część kamieni (około 35%) przeznaczona do ułożenia w licu muru musi mieć również i trzecią powierzchnię mniej więcej płaską i prostopadłą do dwóch powierzchni równoległych. Największy ciężar pojedynczego kamienia nie może przekraczać 100 kg. Kamień układa się warstwami, powierzchniami równoległymi i prostopadle do kierunku działania obciążeń, przewiązując poszczególne warstwy. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą cementową lub cementowo-wapienną, tak aby kamienie ze sobą się nie stykały. Aby zmniejszyć grubość spoin w licu muru i umożliwić właściwe przewiązanie kamieni, należy obrobić płaszczyznę. Obróbkę wykonuje się zwykle na miejscu budowy zaostrzonym dłutem (szpicakiem) albo kilofem. Obróbka taka powinna sięgać w głąb muru na 1/2 do 2/3 szerokości kamienia. [hasła pokrewne: limba blachownia, komornik piotr pietrasik, srebropol ]

Powiązane tematy z artykułem: komornik piotr pietrasik limba blachownia srebropol