Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje sie bezposrednio przed jej skropieniem emulsja

Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje się bezpośrednio przed jej skropieniem emulsją. Przy użyciu emulsji kationowej do utrwalania nawierzchni pożądane jest zwilżenie jej wodą. Natomiast przy użyciu do tego celu emulsji anionowej zwilżanie nawierzchni jest zbyteczne. Nie mniej jednak lekko wilgotna nawierzchnia nie stanowi przeszkody do jej utrwalania przy użyciu emulsji anionowej. Skrapianie utrwalanej nawierzchni emulsją wykonuje się najlepiej za pomocą sprzętu mechanicznego. Przy wykonaniu robót na dużą skalę jest to warunek konieczny ze względów ekonomicznych. Do robót na małą skalę stosuje się skrapiarki o małej pojemności 0,5-1,0 t przeważnie z napędem mechanicznym. Natomiast przy wykonaniu drobnych remontów można stosować małe skrapiarki 100-300 l z ręcznym napędem. Jednocześnie ze skrapianiem utrwalanej nawierzchni emulsją powinno odbywać się rozsypywanie grysów z wyprzedzeniem skrapiania 1-2 m. Pośpiech w rozsypywan iu grysu jest niezbędny z tego powodu żeby nie dopuścić do spływania emulsji lub asfaltu po jej rozpadzie w kierunku pochylenia podłużnego lub spadku poprzecznego nawierzchni. Rozsypywanie grysu na dużych robotach odbywa się mechanicznie przy użyciu specjalnej samojezdnej rozsypywarki lub sprzężonej z samochodem wywrotką. Na małych robotach rozsypywanie grysu odbywa się ręcznie przy użyciu łopat szufli stalowych. Rozsypywanie grysu powinno być równomierne na całej utrwalanej powierzchni. Uwagi te dotyczą korygowania ilości emulsji i grysu zależnie od podanych warunków. [więcej w: komornik piotr pietrasik, krus chełm, krus chełm dekoracyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: komornik piotr pietrasik krus chełm stalmex