Scisle zaleznosci pomiedzy szerokoscia a dlugoscia ladunku

Ścisłe zależności pomiędzy szerokością a długością ładunku dla danego najmniejszego promienia łuku toru można obliczyć ze wzorów podanych w pracy. Zmienne szerokości ładunku o długości 47 m przy łuku toru o promieniu 180 m. Przykładem przewozu większej konstrukcji aluminiowej trasą kolejową jest transport całego przęsła o długości 30,5 m i ciężarze 24 T mostu pod Masscną. . Jeżeli szerokość elementu wysyłkowego przekracza skrajnię kolejową, przewóz odbywa się na samochodach, i to często nocą w celu zmniejszenia trudności komunikacyjnych. Na samochodzie transportowano np. zbiornik aluminiowy o średnicy 6 m i wysokości części cylindrycznej 5,4 m. [patrz też: stamadrew, krus chełm purmo, krus chełm ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrobudowa konin krus chełm stamadrew