Najwiekszy ciezar pojedynczego kamienia nie moze przekraczac 100 kg

Przynajmniej duże powierzchnie kamienia powinny być mniej więcej równoległe i płaskie. Część kamieni (około 35%) przeznaczona do ułożenia w licu muru musi mieć również i trzecią powierzchnię mniej więcej płaską i prostopadłą do dwóch powierzchni równoległych. Największy ciężar pojedynczego kamienia nie może przekraczać 100 kg. Kamień układa się warstwami, powierzchniami równoległymi i prostopadle do kierunku działania obciążeń, przewiązując poszczególne warstwy. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą cementową lub cementowo-wapienną, tak aby kamienie ze sobą się nie stykały. Continue reading „Najwiekszy ciezar pojedynczego kamienia nie moze przekraczac 100 kg”

WYKONYWANIE OTWORÓW

WYKONYWANIE OTWORÓW Otwory w blachach o grubości do 12 mm mogą być przebijane, a następnie rozwiercane do pożądanej średnicy. Przy wykonywaniu otworów na nity, które mają być zakuwane ,na zimno, wymagana jest większa dokładność niż przy nitach zakuwanych na gorąco. W celu uzyskania dokładności wykonania wierci się w elementach łączonych otwory o średnicy 1+3 mm mniejszej od projektowanej, a następnie po złożeniu części łączonych dowierca się je za pomocą rozwieraków do wymaganej średnicy. Do wiercenia otworów używa się wierteł o kącie wierzchołkowym od 140° dla stopów miękkich do 120° dla stopów twardych, oraz kącie linii śrubowej około 40° ; oba kąty są większe niż przy wiertłach używanych do stali, w których wynoszą one odpowiednio 116° i 28°. Prędkość obrotu oraz posuwu wiertła są większe niż przy konstrukcjach stalowych. Continue reading „WYKONYWANIE OTWORÓW”

maszty dla linii przesylowej wysokiego napiecia

Przy większych wymiarach elementów wysyłkowych stosuje się transport wodny. W tym celu umieszcza się konstrukcje na pływakach. W trudnych warunkach rodzaj transportu wpływa decydująco na rozwiązanie konstrukcyjne. Tak np. maszty dla linii przesyłowej wysokiego napięcia o przekroju rurowym, montowane w terenie górskim w Szwajcarii, składały się z półrur . Continue reading „maszty dla linii przesylowej wysokiego napiecia”

Smoly do robót powierzchniowych

Smoły do robót powierzchniowych o stosunkowo niskiej lepkości, zawierają mniej paku ad smół wgłębnych o wyższej lepkości. W miarę rozwoju stosowania smół w budownictwie drogowym wzrastało doświadczenie oparte na obserwacjach zachowania się smół o różnym składzie na drodze. Prowadzone jednocześnie prace naukowe uzupełniały w dużej mierze doświadczenia praktyczne. Dzięki temu można było ustalić właściwości fizyczne i chemiczne dla poszczególnych gatunków smół. Wyrazem uzyskanego dorobku jest obowiązująca obecnie nowa norma dla smół drogowych PN-58/C-97031, która stanowi trzecią z kolei modyfikację norm poprzednich PN/C-501 i PN-54/C-97031. Continue reading „Smoly do robót powierzchniowych”

Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe

Mniej szczegółowo będą omówione w tej książce tego rodzaju roboty drogowe, których wykonywanie jest obecnie coraz rzadsze, jak na przykład półwgłębne i wgłębne utrwalanie nawierzchni tłuczniowych. To samo dotyczy wykonywania kilkucentymetrowych (2,0-7-4,0 cm) dywaników z masy o strukturze częściowo otwartej, zamykanych (uszczelnianych) przez powierzchniowe utrwalanie normalne (skropienie i zasypanie grysami) lub przy użyciu zaprawy emulsyjnej typu slurry-seal. Nie będą tu omawiane także zbyt szczegółowo roboty, związane ze stabilizacją gruntów podłoża nawierzchni dróg samochodowych i lotniskowych oraz dolnych warstw podbudowy tych nawierzchni. Roboty tego rodzaju na dużą skalę techniczną nie prędko jeszcze będą wykonywane w naszych warunkach, głównie ze względu na deficyt asfaltu drogowego. Nie mniej jednak, należy mieć na względzie obecną tendencję, istniejącą prawie we wszystkich krajach rozwiniętych pod względem przemysłowym, stos owania lepiszcz bitumicznych zwłaszcza asfaltu w różnych jego postaciach do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poczynając od wzmocnienia podłoża gruntowego i kończąc na wykonaniu warstw ścieralnych. Continue reading „Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe”

Technologia wykonywania robót

Technologia wykonywania robót . Przygotowanie nawierzchni. W zasadzie wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej jest w przybliżeniu takie samo pod względem technologicznym, jak przy użyciu smoły drogowej i powinno być wykonane według normy PN-69/S-66033. Przed utrwaleniem nawierzchnia powinna być: a) naprawiona i doprowadzona do przepisowego prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dokładnie oczyszczona bezpośrednio przed rozpoczęciem utrwalania, b) zwilżona wodą bezpośrednio przed rozpoczęciem skrapiania emulsją (kationową). Rodzaj emulsji i jej dozowanie. Continue reading „Technologia wykonywania robót”

Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje sie bezposrednio przed jej skropieniem emulsja

Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje się bezpośrednio przed jej skropieniem emulsją. Przy użyciu emulsji kationowej do utrwalania nawierzchni pożądane jest zwilżenie jej wodą. Natomiast przy użyciu do tego celu emulsji anionowej zwilżanie nawierzchni jest zbyteczne. Nie mniej jednak lekko wilgotna nawierzchnia nie stanowi przeszkody do jej utrwalania przy użyciu emulsji anionowej. Skrapianie utrwalanej nawierzchni emulsją wykonuje się najlepiej za pomocą sprzętu mechanicznego. Continue reading „Ostateczne oczyszczenie utrwalanej nawierzchni wykonuje sie bezposrednio przed jej skropieniem emulsja”

Budownictwo i architektura : Natychmiastowi Untitled / MOS Architekci

David Fenster / MOS Podczas tworzenia tymczasowych pawilonów można zastosować różne pomysły dotyczące trwałości, czasowości i interaktywności, aby uzyskać pożądany efekt.
Często architekt tych lekkich konstrukcji nie uwzględnia tymczasowego charakteru związanego z takimi projektami.
Dzięki tradycyjnym materiałom budowlanym architektura pawilonowa jest często tworzona jako architektura, która może (i działa) istnieć poza planowanym okresem użytkowania, w konflikcie z tymczasową naturą wydarzenia, dla którego została stworzona.
Ta instalacja MOS Architects kwestionuje to pojęcie w jego fundamentalnym podejściu do tymczasowej architektury.
. Continue reading „Budownictwo i architektura : Natychmiastowi Untitled / MOS Architekci”

Architektura 21szego wieku : studio reOrder / Situ

Keith Sirchio Na wystawie do stycznia 2012 r.
W Brooklyn Museum znajduje się reOrder, instalacja architektoniczna Situ Studio z Brooklynu.
ReOrder znajduje się w Wielkiej Sali muzeum McKim, Mead & White.
Okazały historyczny budynek służył zarówno jako inspiracja, jak i miejsce dla wyobrażeniowej transformacji przestrzennej Situ Studio.
+ 18 Ennead Architekci niedawno odnowili wielką przestrzeń Wielkiej Sali. Continue reading „Architektura 21szego wieku : studio reOrder / Situ”

Architektura 21szego wieku : 09FDIP / Spacorsers

Dzięki uprzejmości firmy Spaceworkers Architects: Spaceworkers Lokalizacja: Lordelo, Paredes, Portugalia Dyrektorzy odpowiedzialni: Henrique Marques i Rui Dinis Zespół projektu: Rui Rodrigues, Sergio Rocha, Pedro Silva, Vasco Giesta Dyrektor finansowy: Carla Duarte Inżynieria: Stru Concept Projekt Powierzchnia: 4 000 m.
Rok projektu: 2009 Obrazy: Dzięki uprzejmości firmy Spaceworkers + 43 A.
Fabryka.
Dla miasta.
Przestrzeń do robienia rzeczy. Continue reading „Architektura 21szego wieku : 09FDIP / Spacorsers”