Ostatnia warstwe plyt usztywnia sie za pomoca drewnianych klinów

Ponieważ płyty są dość wiotkie, należy je do czasu związania zaprawy w spoinach usztywnić pionowymi deskami, zaklinowanymi między stropem z sufitem. Deski te jednocześnie zapewniają otrzymanie równej powierzchni ścianki. Ostatnią warstwę płyt usztywnia się za pomocą drewnianych klinów, wbitych w szczelinę , między płytami a powierzchnią stropu. W miarę potrzeby płyty przycina się zwykłą piłą ciesielską lub tarczówką. Jeżeli w ściance przewidziane są otwory drzwiowe, należy ościeżnice drzwiowe ustawiać jednocześnie z umocowaniem ścianki, zamocowując je od góry do stropu przez przedłużenie słupków ościeżnicy lub zastosowanie kotew z płaskowników. Continue reading „Ostatnia warstwe plyt usztywnia sie za pomoca drewnianych klinów”

Reczne wyginanie rur dookola rowkowanej tarczy

Ręczne wyginanie rur dookoła rowkowanej tarczy i wyginanie maszynowe profilu kapeluszowego. Wyginanie kształtowników dużej sztywności w płaszczyźnie zginania można sobie ułatwić przez rozcięcie podłużne kształtownika na dwie oddzielne części, wygięcie każdej z nich oddzielnie, a następnie złączenie ich za pomocą nitów lub spoin. Można też odciąć część kształtownika, wygiąć część pozostałą, a następnie uzupełnić część za pomocą nakładek. Przy większej liczbie sztuk można ominąć wyginanie kształtowników, wykonując zamiast elementu wygiętego odlew, połączony z kształtownikami za pomocą spoin, śrub lub innych łączników. Kształtowniki cienkościenne mogą podczas zginania wlec lokalnemu wybrzuszeniu, któremu można zapobiec przez wypełnienie otwartych kształtowników cienkimi blaszkami (jedna lub kilka blaszek środkowych wystaje poza inne dla umożliwienia wyjęcia reszty), a kształtowników zamkniętych – suchym (ewentualnie ogrzanym) piaskiem, smołą lub metalem o niskiej temperaturze topliwości. Continue reading „Reczne wyginanie rur dookola rowkowanej tarczy”

Przekrycie sklada sie z blachy falistej usztywnionej poprzecznie

Po wymurowaniu ścian bocznych zmontowano na ziemi obie ściany szkieletowe i podnoszono każdą z nich jako jedną całość. Przekrycie składa się z blachy falistej usztywnionej poprzecznie do falI dwuteownikami, przynitowanymi w odstępie 1 m do wierzchu i spodu fal. Elementy montażowe przekrycia o wymiarach 2,7 X 6,5 m znitowano razem na rusztowaniu, i utworzony w ten sposób segment wciągnięto wzdłuż łuków prowadnicowych przy pomocy dwu wciągarek. Scalenie na placu montażowym wieży wiertniczej z elementów wysyłkowych. Mały ciężar konstrukcji aluminiowej pozwolił przy budowie mostu pod Arvida, opisanego w rozdz. Continue reading „Przekrycie sklada sie z blachy falistej usztywnionej poprzecznie”

Slupy w czasie podnoszenia sa zginane, a niekiedy sciskane i zginane.

Słupy w czasie podnoszenia są zginane, a niekiedy ściskane i zginane. W celu zmniejszenia momentu zginającego można słup podwiesić nie za głowicę, a poniżej niej, co jednak wymaga większej nośności urządzenia dźwigowego. Konstrukcje poziome o malej smukłości poprzecznej (np. wiązary) mogą w czasie montażu ulec zwichrzeniu i często montaż ich bez dodatkowego usztywnienia nie jest możliwy. Ponieważ usztywnienie konstrukcji na placu montażowym sprawia dużo trudności, należy projektować konstrukcje tak, aby były one w fazie montażu odpowiednio sztywne. Continue reading „Slupy w czasie podnoszenia sa zginane, a niekiedy sciskane i zginane.”

Lepkosc lepiszcz drogowych

Lepkość lepiszcz drogowych rzadko mierzy się w jednostkach teoretycznych. Najczęściej stosuje się lepkościomierze wypływowe w rodzaju lepkościomierza Englera hzb konsystomierza BTA, a lepkość smoły określa się w sekundach . Lepkość smół zależy od temperatury i wraz z jej spadkiem bardzo wzrasta. Zmiany lepkości smoły, w zależności od temperatury nie przebiegają proporcjonalnie do zmian temperatury, lecz mają przebieg wyrażający się krzywą, której charakter zależy od właściwości fizycznych smoły oraz jej składu chemicznego. Na lepkość smół wpływa w znacznym stopniu zawartość naftalenu i antracenu. Continue reading „Lepkosc lepiszcz drogowych”

Nowoczesna architektura : Earthscraper / BNKR Arquitectura

Earthscraper, zaprojektowany przez BNKR Arquitectura, jest antagonistą drapacza chmur w historycznym miejskim krajobrazie Meksyku, gdzie ten ostatni jest potępiony, a ochrona środowiska zbudowanego jest najważniejszą ambicją.
Zachowuje kultową obecność placu miejskiego i istniejącą hierarchię budynków, które go otaczają.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Historyczne centrum Meksyku składa się z różnych warstw miast nałożonych jeden na drugi. Continue reading „Nowoczesna architektura : Earthscraper / BNKR Arquitectura”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Chop Stick / Visiondivision

Visiondivision Visiondivision powraca z najnowszym funky owym designem na stoisku koncesyjnym na 100 akrów: The Virginia B.
Fairbanks Art & Nature Park.
Na zlecenie Muzeum Sztuki w Indianapolis zespół szwedzki zaproponował nowatorskie stoisko, które skupia się na idei zbioru – coś tak delikatnie, jak to tylko możliwe, aby źródło tego, co zbieramy, było prezentowane w sposób czysty, pedagogiczny i pełen szacunku.
zarówno dla samego źródła, jak i dla wszystkich odwiedzających budynek.
wytłumaczyli architekci. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Chop Stick / Visiondivision”

Budownictwo wczoraj i dzis : Land Art Generator Initiative SOLARIS / Predock_Frane Architects

Krytycznie angażując powstający kontekst Abu Dhabi w Masdar City, Zayed University i innych obszarach tabula rasa, Predock_Frane Architects.
Projekt proponuje antidotum i schronienie dla szalonego międzynarodowego internacjonalizmu szybko rozwijającego się wybrzeża arabskiego.
Proponując nową przestrzeń abstrakcyjną, która pozwala na ucieczkę i kontemplację Predock_Frane Architects.
Projekt sytuuje się jako hybrydowy krajobraz / maszyna środowiskowa, która może zarówno dostarczać energię, jak i angażować radykalne zjawisko pustyni.
Wzdłuż ścieżki łączącej Masdar City z Zayed University, nisko zawieszone, wytwarzające energię, wrażliwe pole przyciąga publiczne zaangażowanie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Land Art Generator Initiative SOLARIS / Predock_Frane Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – 2011 Konkurs storczyków i cebuli

Dzięki uprzejmości San Diego Architectural Foundation Fundacja San Diego Architectural Foundation (SDAF) chce wiedzieć, co według ciebie sprawia, że architektura i projekt San Diego kwitną.
lub smród, i ponownie wzywa nominacje publiczne do 31 sierpnia na projekty, które zostaną wzięte pod uwagę podczas tegorocznych nagród Orchids & Onions.
Wszyscy San Diegans są zachęcani do poświęcenia kilku chwil na wypowiedzenie się na temat tego, co uważają za dobre, złe i brzydkie w kategoriach, w tym w architekturze, konserwacji historycznej, architekturze wnętrz, architekturze krajobrazu, zrównoważonym designie i innych elementach; który obejmuje prawie wszystko pomiędzy.
Przesyłając kilka zdjęć na stronie internetowej Orchid and Onions SDAF, wraz z racjonalizacją, możesz być częścią kultywowania bardziej przemyślanego San Diego.
Więcej opisów zawodów po przerwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – 2011 Konkurs storczyków i cebuli”

Budownictwo wczoraj i dzis : Witamy w Futureland Volume # 49: Hello World!

Pracownicy automatyczni: Podnieść pojazdy AGV z dźwigami ARMG i STS w terminalu terminali APM w Maasvlakte 2, Rotterdam (.
Terminale APM).
Zdjęcie dzięki uprzejmości Volume The FutureLand Express odlatuje raz dziennie – trzy razy w niedzielę – przed FutureLand, centrum informacji o najnowszym przedłużeniu portu w Rotterdamie.
Wycieczki autobusowe Maasvlakte 2, jak nazywa się obszar, przez siedemdziesiąt pięć minut, pokazując odwiedzającym 2000 hektarów sztucznej ziemi dla działalności portowej i.
Natury .. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Witamy w Futureland Volume # 49: Hello World!”