W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni nalezy pamietac

W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni należy pamiętać że. a) 1 kg asfaltu wytrąconego z emulsji powinien wiązać i otaczać 10 litrów grysu jednofrakcjowego, b) asfalt, wytrącony z emulsji powinien wypełniać mniej więcej 2/3 wolnych przestrzeni w siatce przestrzennej, utworzonej przez warstwę grysu jednofrakcjowego po jego uwałowaniu, c) rozprowadzenie emulsji po skropieniu nią utrwalanej nawierzchni powinno być równomierne, Uwagi: 1. Ciężar objęto setowy emulsji jest zbliżony do jej ciężaru właściwego (1,01 kG/l), Z tego powodu można jej zużycie uwzględniać w litrach lub w kilogramach na 1 m: powierzchni, popełniając dopuszczalny w praktyce błąd. 2. W pierwszej pozycji zużycie granicznych ilości materiałów charakteryzuje się dużą rozpiętością głównie ze względu na przeważnie znaczne zużycie utrwalanej nawierzchni, do której stosuje się gruby grys; drobniejsze grysy na ogół stosuje się przy dobry m lub średnim stanie zużycia utrwalanej nawierzchni. d) równomierna praca pompy skrapiarki przy stałym ciśnieniu w czasie skrapiania emulsją utrwalanej powierzchni jest koniecznym warunkiem równomiernego rozprowadzenia tej emulsji tak, jak i równomierna szybkość posuwania się skrapiarki w czasie jej pracy, [przypisy: elektrobudowa konin, stalobrex, meksykański sukulent ]

Powiązane tematy z artykułem: elektrobudowa konin meksykański sukulent stalobrex