Zamiast cystern emulsja moze byc przewozona w pojemnikach cylindrycznych 1- lub 2-tonowych, zamontowanych na samochodach ciezarowych

Zamiast cystern emulsja może być przewożona w pojemnikach cylindrycznych 1- lub 2-tonowych, zamontowanych na samochodach ciężarowych. Ten rodzaj transportu można stosować do robót na małą i średnią skalę, gdy zużycie emulsji nie przekracza 10 ton dziennie, czyli około dwóch cystern samochodowych 5-tonowych. Przy wykonywaniu drobnych robót remontowych (remont cząstkowy) i konserwacyjnych, transport emulsji odbywa się zazwyczaj w beczkach 200- lub 500-litrowych, bezpośrednio na miejsce robót ze składu budowy lub z wytwórni emulsji. Podczas transportu emulsji do magazynów budowy lub na miejsce robót powinny być przestrzegane następujące zasady. a) Cysterny samochodowe i pojemniki wszelkiego rodzaju o pojemności powyżej 1 tony powinny być podzielone przegrodami (przeponami) na kilka części (komór). Każda z przepon powinna mieć wykroje przy dnie pojemnika oraz w swej części środkowej tak, aby umożliwiony był przepływ emulsji z jednej komory do dru giej oraz aby ułatwione było opróżnienie całej cysterny lub pojemnika przez jeden otwór, który z reguły znajduje się w tylnej części tych pojemników. Podział na komory wraz z wykrojami w przeponach zabezpiecza przed gwałtownymi uderzeniami fal emulsji o ściany pojemników, które powodują rozpad emulsji w czasie transportu oraz zmniejszają stateczność środków przewozowych. [więcej w: vivenge, castorama głogów, srebropol ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama głogów srebropol vivenge