zuzycie lepiszcza w przeliczeniu na czysty asfalt


zużycie lepiszcza w przeliczeniu na czysty asfalt, podane w tablicy . 4.4, Powinno być korygowane w zależności od rodzaju robót, stanu utrwalanej nawierzchni i warunków miejscowych w sposób następujący: 1) zwiększa się ilość czystego asfaltu otrzymanego z rozpadu emulsji, w zależności od jej stężenia, o 200-300 g/m2: – przy utrwalaniu w przeciętnym stanie nawierzchni makadamowej o wodnym wiązaniu, – bitumicznej nawierzchni porowatej przez częściowe jej zużycie, – półwgłębnie lub wgłębnie utrwalonej nawierzchni z zużytym całkowicie lub częściowo zamknięciem; 2) zwiększa się ilość asfaltu o 10 % w stosunku do ilości podanych w wymienionej tablicy w przypadku utrwalania szorstkiej nawierzchni na skutek zestarzenia się i wykruszenia lepiszcza lub częściowego wyługowania mineralno-bitumicznej masy zamykającej 3) w zależności od wilgotności, kształtu ziarn grysów i ich porowatości zwiększa się 5-10% ilość bezwodnego asfaltu, jeżeli grys jest porowaty, wilgotny lub lekko zapylony, zmniejsza się ilość bezwodnego asfaltu 5-10%, jeżeli grys jest zupełnie suchy i ma całkowicie prawidłowe kształty, zbliżone do sześcianów ze ściętymi narożami 4) w zależności od warunków atmosferycznych zwiększa się ilość bezwodnego asfaltu 5-10% w okolicach chłodnych i ze znaczną wilgotnością otoczenia, utrzymującą się przez dłuższy okres roku zmniejsza się ilość bezwodnego asfaltu o 5% jeżeli przez cały czas wykonywania powierzchniowego utrwalania panują upały 5) w zależności od natężenia ruchu zwiększa się ilość bezwodnego asfaltu o 5-10% na drogach o słabym ruchu, gdzie nie można liczyć po uwałowaniu na dodatkowe dociśnięcie grysów w wykonanym pokrowcu zmniejsza się ilość bezwodnego asfaltu w celu uniknięcia pocenia się nawierzchni na drogach o intensywnym ruchu, gdzie zagwarantowane jest dociśnięcie grysu w pokrowcu przez ruch. [patrz też: castorama oswiecim, srebropol, stalmex ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oswiecim srebropol stalmex